Inschrijving

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we een maximumcapaciteit van 26 kleuters per geboortejaar in de kleuterschool en van 28 leerlingen per leerjaar in de lagere school.

Kleuters mogen instappen op de eerste dag na één van de vijf schoolvakanties, op de eerste schooldag van februari en op de eerste schooldag na Hemelvaart, op voorwaarde dat ze op die dag de leeftijd van twee jaar en zes maanden hebben bereikt.

Kleuters ouder dan drie jaar mogen op elk moment van het lopende schooljaar instappen indien de maximumcapaciteit dit toelaat!

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven. De volgorde van de geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft het schoolbestuur beslist om geen capaciteitsbepaling meer toe te passen.
Dat betekent dat er geen voorrangsperiodes gelden en dat alle nieuwe kleuters of nieuwe leerlingen doorlopend kunnen worden ingeschreven in de school vanaf 2 september 2019 voor het schooljaar 2020-2021.

Er is een opendeurdag voor instappers van het geboortejaar 2018 op
woensdag 12 februari 2020 van 9.00 uur tot 11.35 uur.

 


×